Page 48 - Catalogo2019-SAECSA
P. 48

división
             Tabla 6. Planta SAE-PSV-1000           Tabla 8. Planta SAE-PSRE-2600                                                       ELECTROSOLAR
                   Ejemplo 1  Ejemplo 2               Ejemplo 1  Ejemplo 2                         EJEMPLOs TÍPICOs DE SERVICIO DIARIO
         Aparato                      Aparato
       Electrodoméstico W Hrs. uso Consumo Hrs. uso Consumo Electrodoméstico W Hrs. uso Consumo Hrs. uso Consumo
                  diario W  diario W               diario W  diario W                          PARA LAS PLANTAS SOLARES SAECSA
       6 Focos ahorradores  15 7  630  9   810   8 Focos ahorradores  15 9  1080  7   840
                                7 Focos ahorradores 5 6   210  5   175
       5 Focos ahorradores 5 4   100  5   125
                                1 Equipo modular  350 4  1400  3   1050
       1 Equipo modular grande 350 2 700 1  350    grande
                                2 Televisor a color 29" 180 3 1080 4  1440
       1 Televisor a color 29" 180 1 180 3  540
                                1 Televisor a color 40" 240 4 960 3  720
       1 Televisor a color 32" 210 2 420 1  210   2 DVD       20  1   40  1   40
       1 DVD       20  0   0   1   20   3 Computadora personal 300 2 1800 4   3600
                                1 Impresora láser 350 5 min/d 29 7 min/día 41                Tabla 10. Planta SAE-PSRM-2000H          Tabla 11. Planta SAE-PSRC-2600H
       2 Computadora personal 300 1.5 900 2  1200
                                4 Cargador para celular 3 2 24  2   24               Aparato      Ejemplo 1  Ejemplo 2     Aparato       Ejemplo 1  Ejemplo 2
       3 Cargador para celular 3 2 18  2   18                                       Electrodoméstico W Hrs. uso Consumo Hrs. uso  Consumo Electrodoméstico W Hrs. uso Consumo Hrs. uso Consumo
                                1 Secadora de cabello 500 15 min/d 125 5 min/día 42                   diario W  diario W               diario W  diario W
       1 Secadora de cabello 500 8 min/wk 67 0 59  2 Reloj digital/desper- 4 24 192 24  192
        Reloj digital/                   tador                                7 Focos ahorradores  15 10 1050 11  1155   8 Focos ahorradores  15 10 1200  7  840
       2         4   24  192  24  192   1 Lavadora grande 850 10hrs/wk 1215 4 hrs/wk 486
        despertador                                                       6 Focos ahorradores 5 8  240  7   210   7 Focos ahorradores 5 8   280  12  420
       1 Lavadora grande 850 3 h/wk 364 2 h/wk 243  1 Secadora de ropa 5Kg 270 5 hrs/d 193 2 hrs/día 77                                  Equipo modular
        Consola de video                  Consola de video                           1 Equipo modular  350 4  1400  3   1050   1 grande    350  3   1050  2  700
       1         180  2   360  1.5  270   1        180  2   360  3   540              grande
        juegos                       juegos
       1 Licuadora    240  0   0  2 min/d 8   1 Licuadora   240  0   0  2 min/día 8            2 Televisor a color 29" 180 3 1080 4 1440  2 Televisor a color 29" 180 5 1800 3  1080
                                 Horno de                                                        1 Televisor a color 40" 240 4 960 3  720
       1 Plancha     750  0   0  5 min/d 63   1 microondas  1100 10 min/d 184 0   0             1 Televisor a color 40" 240 3 720 4  960
                                1 Ventilador   250  2   500  2   500                                      2 DVD       20  3   120   1   40
       1 Horno de microondas 1100 6 min/d 110 3 min/d 55
                                1 Plancha    750  1   750  1   750             2 DVD      20  2  80   3   120    Computadora
       1 Taladro casero 250  0   0  3 min/d 13                                                                3 personal   300  3   2700  5  4500
                                1 Taladro casero 250 10min/d 42  0   0               Computadora
       1 Aspiradora   650 3 min/d 33 4 min/d 44  1 Batidora    250 5min/d  21 10 min/día 42           2 personal   300  4  2400  3.5  2100   1 Impresora láser 350 5 min/d 29 3 min/d 18
       1 Bomba de 1/4 HP 195 0.5 97.5  0   0   1 Aspiradora   650  0   0  5 min/día 55            1 Impresora Láser 350 6 min/d 35 6 min/d 35 4 Cargador para celular 3 2 24   2   24
               CONSUMO TOTAL  4171.5  4220  1 Bomba de 1/2 HP 390 2   780  1   390             4 Cargador para celular 3 2 24 2   24   1 Secadora de cabello 500 10 min/d 84 15 min/d 125
                                         CONSUMO TOTAL 10985   11012                                      Reloj digital/
            Tabla 7. Planta SAE-PSRE-2000                                         1 Secadora de cabello 500 8 min/d 67 15 min/d 125 2 despertador 4 24  192  24  192
         Aparato    W   Ejemplo 1  Ejemplo 2        Tabla 9. Planta SAE-PSVC-1000H               2 Reloj digital/desper- 4 24 192 24  192   1 Lavadora grande 850 10 hrs/wk 1215 5 hrs/wk 608
       Electrodoméstico   Hrs. uso Consu- Hrs. uso  Consumo Aparato     Ejemplo 1  Ejemplo 2             tador
                  diario mo W diario W    Electrodoméstico W  Hrs. uso  Consumo Hrs. uso Consumo                               1 Secadora de ropa 5Kg 270 5 hrs/wk 193 2.5 hrs/d 97
       7 Focos ahorradores  15 9 945  10  1050              diario  W  diario W             1 Lavadora grande 850 8 hrs/wk 972 5 hrs/wk 608 1 Consola de video  180 2 360 3  540
       6 Focos ahorradores 5 7  210  6   180   6 Focos ahorradores  15 7  630   5  450            1 Consola de video  180 1 180  3   540    juegos
                                                                     juegos                     1 Licuadora   240 10 min/d 40 2 min/d 8
       1 Equipo modular  350 4  1400  3   1050   5 Focos ahorradores 5  6   150   8  200            1 Licuadora   240 9 min/d 36  0   0
        grande                                                                                  1 Horno de microondas 1100 10 min/d 184 5 min/d 92
                                1 Equipo modular grande 350 2.5 875 3 1050
       2 Televisor a color 29" 180 2 720 4 1440                                      1 Horno de microon- 1100 7 min/d 129 5 min/d 91 1 Ventilador 250  3   750   2  500
                                1 Televisor a color 29" 180 3 540  1  180              das
       1 Televisor a color 40" 240 2 480 2  480                                                                1 Plancha    750  0.5  375   1  375
                                1 Televisor a color 32" 210 1 210  2  420            1 Plancha    750  0.5  375  1   375
       1 DVD      20   2   40  1   20                                                                1 Taladro casero 250 10 min/d 42 10 min/d 42
                                1 DVD       20   1   20   0  0             1 Taladro casero 250 0   0  7 min/d 29
       2 Computadora  300  4  2400  3   1800                                                                1 Batidora    250  0   0  10 min/d 42
        personal                    2 Computadora personal 300 2 1200  3  1800
                                                                    1 Batidora   250  3 min/d 13 5 min/d 21  1 Aspiradora   650 15 min/d 163  0   0
       1 Impresora láser 350 6 min/d 35 6 min/d 35 3 Cargador para celular 3 2  18   2  18
                                                                    1 Aspiradora  650 6 min/d 65 2 min/d 22   1 Bomba de 1/2 HP 390 1   390   3  1170
       3 Cargador para  3  2   18  2   18   1 Secadora de cabello 500 10min/wk 84 7 min/d 59
        celular                                                        1 Bomba de 1/4 HP 195 3  585  3   585           CONSUMO TOTAL  12151   12133
                                2 Reloj digital/ 4  24   192  24  192
       1 Secadora de cabello 500 4 min/d 34 8 min/d 67 despertador                                    CONSUMO TOTAL  9643   9682
       2 Reloj digital/ 4  24  192  24   192   1 Lavadora grande 850 5 hrs/wk 608 4 hrs/ 486
        despertador                                      wk
                                 Consola de video
       1 Lavadora grande 850 7 hrs/wk 850 4 hrs/wk 486 1       180  2   360   1  180
                                 juegos
       1 Consola de vídeo  180 2 360  3   540   1 Licuadora    240  0   0  2 min/d 8
        juegos
                                1 Plancha     750 10 min/d 125 4 min/d 50
       1 Licuadora   240 7 min/d 28 4min/d 16                                              Pregunte por nuestros DISEÑOS ESPECIALES a cualquier escala y sector
                                1 Horno de microondas 1100 8 min/d 147 0 0
       1 Horno de   1100 10min/d 183 4 min/d 74
        microondas                   1 Taladro casero 250 3 min/d 13 2 min/d 9                            Si desea obtener LISTA DE PRECIOS, una COTIZACIÓN así como las bases para
       1 Plancha    750 20min/d 250 0.5  375                                                     licitación pública, favor de contactarnos e inmediatamente le haremos llegar la
                                1 Aspiradora   650 6 min/d 65 8 min/d 87
       1 Taladro casero 250 4 min/d 17 0   0                                                                información.
                                1 Bomba de 1/4 HP 195  1   195   1  195
       1 Batidora   250  3 min/d 13 10 min/d 42
                                         CONSUMO TOTAL  5432   5384
       1 Aspiradora  650  0   0   0   0
       1 Bomba de 1/4 HP 195 1.5 292.5 3   585
               CONSUMO TOTAL 8467.5  8450

                               46                                                            47
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53